Mgr. Zuzana Šimonovská, LL.M. IP
advokát

ev. č. ČAK 13057
ID datové schránky: itbf7we

Na Skalce 13
150 00 Praha 5

tel: +420 604 103 010
e-mail: zuzana@simonovska.com
www.simonovska.com

Specializuji se na právo duševního vlastnictví, především na registrace a správu portfolia ochranných známek a průmyslových vzorů, přípravu smluvní dokumentace pro veškeré druhy dispozic a užívání práv z nehmotných statků.
Dále poskytuji poradenství v oblasti autorských práv, licenčních smluv k uměleckým a literárních dílům, nebo ve vztahu k marketingovým aktivitám klientů.

Mgr. Zuzana Šimonovská, LL.M. IP
Attorney at Law

ev. č. ČAK 13057
ID datové schránky: itbf7we

Na Skalce 13
150 00 Prague 5

tel: +420 604 103 010
e-mail: zuzana@simonovska.com
www.simonovska.com

In the field of Intellectual Property law, Zuzana specifically deals with trademark and industrial design registrations and portfolio management, the preparation of contractual documents regarding all types of use and disposal of rights to intangible property, and assistance in defining IP protection and value increase strategies, both at a local and at an international level. She also advises on copyright, licensing agreements on artistic and literary work, and regarding the marketing activities of clients.

CZ / EN